Fem futtiga små ören

Att sänka eller höja skatten, alla politikers favoritämne att träta om. Även de lokala småpåvarna i Knivsta träter gärna om detta ämne. Själv tycker jag att femöringar hit eller dit, särskilt när de inte finns längre, är ett ganska meningslöst belopp att både höja eller sänka med....


Göran han går, på sitt tredje år
Han valdes ju 06, på hösten
Då var det skoj, valglädje och stoj
Men nu i siffror får han söka trösten
För det har hänt mången kväll, att han har fått smäll
på fingrarna av röde Christer
Så kan hända har han, funderat iblan’
över ekonomins fel och brister

Fem futtiga små ören sänktes skatten med i år
Ändå får man va’ tacksam över det lilla man får
Så varför ska någon sörja, om det skatten sänka går
För det finns de’ som värre e’
uti maktens korridor

Men Christer en natt, han drömde ju att
han, Johansson såg sig bestämma
Att nåt otroligt hänt, han fick 40 procent
Och valsegern, den var nu hemma.
Men i opposition är det svårt att ta ton
så sin drömvärld för han se försvinna
För om man höjer en skatt, så där över en natt
är det svårt nya väljare vinna.

Fem futtiga små ören...

Text & Musik: Gus Edwards (Two dirty little hands)
Svensk text: Karl-Ewert (Fem smutsiga små fingrar)
Ny svensk text: Garry Nilsson