Disponentvillan

En liten betraktelse över den skamfläck i Knivstas bebyggelse som gick under benämningen "Disponentvillan". Detta fallfärdiga ruckel är nu, några år efter textens tillkomst, tack och lov rivet.


Disponentvillan har stått här 
uti många herrans år
Utan underhåll den slitits, 
sommar, vinter, höst och vår.
Sedan sågen ifrån denna 
gamla byggnad tog sin hand
har många önskat att se 
detta ruckel stå i brand.

Må det bli slut på gamla tider
Må det va’ färdigt inom kort
Låt oss riva hela rasket
Låt oss köra rasket bort
Bygg Lidl, Netto eller Willys, 
där det nu står en ruin
För då får Kniven sänka priset, 
då går monopolet i himlen in.

Här har många flaskor brännvin
burits in och druckits ur
och ifrån ICA har det 
burits folköl tur på tur
Både ungdomar och gamla 
har där funnit sig en vrå
att supa i, utan att 
nån polis har hälsat på.

Må det…

Kåken kom till sist till nytta, 
efter brandchefens idé
för här fick man billigt chans 
att öva rökdykning i fre’
Så om miljöparti’t vill rusta, 
kostar det redig slant
Enda chansen är nog att 
sätta vårt servicehus i pant.

Må det…

Text & Musik: Stuart Hamblen (This ole house)
Svensk text: Olle Adolphsson (34an)
Ny svensk text: Garry Nilsson