A B C

Ännu ett nummer för Knivstarevyn. Jan Björklund hade just presenterat förslag till en ny skolreform och Anna Books gamla melodi blev därmed aktuell igen och fick stå till tjänst!


Hetast för dagen
Nya betygsförslagen
Ingen revolution
En reinkarnation
Wouh wouhh

ABC – det blir nu nya stegen
Ett IG - gör Jan Björklund förlägen
345 - har inte mer nån relevans
ABC – en nygammal skala
MVG – får nu gå in i dvala
Vi får se – om eleven får nån ärlig chans

Är det det bästa de kunde skapa?
En gammal restprodukt
Något man fram ur skåpen skrapa
Täckt av mögel och fukt

Dom är inte som alla andra, uhhh
Sveriges utbildningsdepartement
Flexibelt likt cement

Skolverket vårt
Tycks ha haft det svårt
Så vårt betyg
Blir ta och far och flyg
flyyyyyyyg

ABC …

Dom virrar omkring, det sker ingenting
Idétorka i stor portion
Ett gammalt förslag får se en ny dag
I renaste desperation
Desperatiooooon

Snälla Jan Björklund
Stanna upp en stund
Kontinuitet
Tycks va’ en sällsynthet
Wouh woohuu

ABC …

Text & Musik: Martin Contra, Björn Frisén, Keith Almgren (A B C)
Ny svensk text: Garry Nilsson